II Ogólnopolska Konferencja
Zdrowe Kobietyjako problem interdyscyplinarny

8 - 10 LISTOPAD 2018r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczesnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczesnictwa posiadający 14 punktów edukacyjnych  przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarska. Dodatkowy certyfikat otrzymają uczesnicy kursu.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2